psykolog-lone-husbynordhavn-BANNER-800_3b

OM KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er en terapiform, der er udviklet i USA og England fra 1960´erne.
Videnskabelige undersøgelser viser, at terapiformen er virksomi forhold til mange psykiske vanskeligheder, som f.eks. angst og depression.

Principperne i forbindelse med Kognitiv Adfærdsterapi er bl.a.:

  • At man primært tager udgangspunkt i de vanskeligheder, klienten oplever her og nu.
  • At terapeut og klient arbejder med de tanker, klienten gør sig i forskellige situationer. Dette ud fra en erkendelse af, at der er en tæt sammenhæng mellem tanker, følelser, fysiske reaktioner og adfærd.
  • At klienten introduceres for en række redskaber, der har vist sig virksomme i forhold til de psykiske vanskeligheder.
  • At der i et samarbejde mellem klienten og terapeuten aftales hjemmeopgaver, som klienten udfører mellem samtalerne.
  • At terapien er tidsbegrænset.